Atomowe Grabie - Dziwne Komiksy
logo

Córcia

Córcia

Patriarchat - z greckiego arche, czyli władza. Jest to typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w patrylokalnym małżeństwie i patrylinearnych grupach krewniaczo–pochodzeniowych, w których dziedziczenie następuje po linii męskiej.

Popularny towar
Copyright © 2014 AtomoweGrabie.pl