Regulamin

Zasady korzystania z serwisu AtomoweGrabie.pl - Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Korzystanie z serwisu jest darmowe i dobrowolne.
1.2. Serwis AtomoweGrabie.pl ma charakter rozrywkowy i nie należy traktować treści w nim zawartych na poważnie.
1.3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
1.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, jednocześnie zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania użytkowników o tej zmianie.
1.5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub likwidacji serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
1.6. Każdego Użytkownika obowiązuje nakaz przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator nie odpowiada za treść zamieszczane przez Użytkowników, jednak osoby stwierdzające naruszenie prawa RP bądź regulaminu, powinny zgłosić ten fakt administratorowi poprzez formularz kontaktowy.

2. Rejestracja w serwisie AtomoweGrabie.pl

2.1. Rejestracja w serwisie wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz przestrzegania go. Użytkownik łamiący zasady opisane w regulaminie zostanie zablokowany, bądź w skrajnych przypadkach, jego konto zostanie całkowicie usunięte z bazy danych.
2.2. Rejestracja w serwisie AtomoweGrabie.pl jest darmowa.
2.3. Administrator serwisu AtomoweGrabie.pl nigdy nie żąda od użytkowników danych dostępowych do ich kont.
2.4. Podczas logowania przy pomocy aplikacji Facebook nie są pobierane żadne dane użytkownika oprócz adresu e-mail oraz nazwy użytkownika koniecznych do założenia i korzystania z konta. Aplikacja nie wymaga też pozwoleń do publikacji w imieniu użytkownika.

3. Dodawanie treści, korzystanie z funkcjonalności serwisu

3.1. Umieszczając w serwisie treści obrazkowe, tekstowe bądź jakiekolwiek inne, użytkownik automatycznie zgadza się na uczynienie ich ogólnodostępnymi w sieci Internet, włączając w to ich pobieranie i dalszą modyfikację przez innych Użytkowników oraz osoby postronne.
3.2. Przed dodaniem zdjęć należy usunąć z nich wszelkie dane identyfikacyjne osób znajdujących się na zdjęciu.
3.3. Serwis AtomoweGrabie.pl nie uznaje cenzury, jednak naruszanie cudzej prywatności, bądź dobrego imienia, pomawianie, szkalowanie będzie skutkowało blokadą konta i usunięciem materiałów.
3.4. Kategorycznie zabrania się umieszczania treści pornograficznych.
3.5. Dodawane komentarze nie mogą zawierać jakichkolwiek treści łamiących regulamin, zabrania się także obrażania innych użytkowników.
3.6. Autor umieszczanych treści powinien upewnić się, że nie łamią one praw autorskich oraz prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3.7. Surowo zabronione jest usuwanie podpisów bądź danych identyfikacyjnych autorów materiałów umieszczanych w serwisie, jak również podpisywanie się pod cudzą pracą, bądź podawanie za jej autora.
3.8. Kategorycznie zakazane jest reklamowanie innych stron internetowych, usług i produktów.
3.9. Użytkownik może ustawić swój własny avatar. Avatar nie może prezentować treści pornograficznych, symboli ideologii totalitarnych oraz treści powszechnie uważanych za wulgarne.
3.10. Użytkownicy mogą wysyłać między sobą wiadomości. Administracja nie ma żadnego wglądu w treści wysyłane między użytkownikami, ani wpływu na nie.